NDF s.r.o.

Volné miesta


Aktuálne pracovné ponuky vždy zverejňujeme v Pardone Trenčín.

Záujemcovia o pozíciu vodiča kamiónovej dopravy môžu kontaktovať bez časového obmedzenia p. Mezeša (Mobile: +421 902 924 400)