NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p#rov<a<zni*k@ndf.sk#
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m#ezes@nd*f.sk^
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s(p>ed)icia#@<ndf%.sk!

Ján Miškech - mis%ke#c)h)@ndf.sk(
Mobile: +421 902 924 455 Tel: +421 32 6554 021

Ľubomír Štefánek - ste^fan@ek@)nd%f.s%k
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v)l<k*o$v$ic@%n#d#f$.s$k%
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - ba<cho@re$c>@n!df!.s$k*
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - bacik@ndf.$s<k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - se$r*vi*s@)ndf(.<sk!
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: eko<n*o%m@@(ndf.sk!

Emília Berecová - be<r>e#c(o)v#a^@%n!d!f.sk%
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s)elig!ova!@n(df.#sk
Tel: +421 32 6554 033