NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p$r>o)v^azn(i#k@ndf>.%sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me#zes@!n%d<f@.!s#k*
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s(pe*d!ic^ia%@n<df.s!k%

Ľubomír Štefánek - st*ef<a)n)e!k@$nd^f!.s)k^
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v)l$k*ov#i<c@n$d)f$.*s)k
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bach@o<re>c@nd<f@.(sk^
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba(cik!@nd)f(.>s%k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - se$r<vis@nd(f%.s)k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ek^on%o)m<@#n>d)f).s<k!

Emília Berecová - b$ere!c@ova<@n>d@f.s$k^
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s^el)igov#a^@!ndf(.#s*k
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m>a<c^ha^co!v%a@#n$d*f.sk
Tel: +421 32 6554 030