NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr<ova(z(n%ik^@n@d#f.s)k>
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m(eze!s$@nd@f.@s%k)
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sp#ed@ic$ia$@n*df.sk!

Ján Miškech - m@i<s<kech@nd(f(.>s*k
Mobile: +421 902 924 455 Tel: +421 32 6554 021

Ľubomír Štefánek - s@te!fan<ek@@@n(df!.s@k>
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v%l@k%o<v!i$c@nd>f.>s!k@
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b%a$ch!orec@ndf.s>k
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - b>a#c@i(k!@>nd(f<.s^k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s)erv<i)s)@n>df.sk
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e$k!o@nom@ndf%.s(k)

Emília Berecová - ber!ec#ov%a@n*df@.sk
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s%eli)gov#a@@)n^d#f.@sk
Tel: +421 32 6554 033