NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p@ro@va>zni)k)@ndf.^sk)
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m%ez(es@^n#d*f.sk
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sped(i*c*ia@@n#d%f<.s>k$

Ľubomír Štefánek - s^t#e#fan!e#k@!ndf.sk%
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vlk%ov)ic>@n!d^f.sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bac(ho$re*c<@n!df.s>k
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Michal Maruna - se$r(v>i!s@(ndf<.^s%k%
Mobile: +421 902 924 443

Servis a opravy

Michal Maruna - s<er@v<is@%ndf).s)k(
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: eko(no@m%@!n>df.s)k$

Emília Berecová - b>ere#cov%a@n<df(.s<k$
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - sel)ig%o<v#a)@n%df).s#k
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m%a(ch#a!c*ov@a%@ndf.!sk
Tel: +421 32 6554 030