NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p$rova<z%nik$@^n!df^.#sk!
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m@e>zes@n$d%f.s^k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sp)edicia@n#df.s$k

Ján Miškech - m>i#skech@n<d(f%.(sk#
Mobile: +421 902 924 455 Tel: +421 32 6554 021

Ľubomír Štefánek - st)e^fa(n<ek(@@n)df.<sk<
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v(lk>o^vi!c!@ndf).sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b(a*c#h<o(r<e^c@n$d@f^.s(k
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Servis a opravy

Michal Maruna - s<er>vis@nd@f.)sk)
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e^k<o*no#m@*ndf$.>s*k

Emília Berecová - b(er@e<c%o<v^a!@@ndf@.s@k
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s#e>li>go#v(a@n%df.%s@k
Tel: +421 32 6554 033