NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - prov>a!znik@!n$d>f.*s*k!
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m<ez@es$@ndf!.(s(k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s!pedicia@n%df.sk

Ján Miškech - m@i)skec^h@ndf(.sk
Mobile: +421 902 924 455 Tel: +421 32 6554 021

Ľubomír Štefánek - ste<fanek*@>n!df.(s@k>
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vl@k*o<vi#c$@ndf@.sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b!a>c#h@orec@ndf*.sk%
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - b<a%cik@n>d<f).$s>k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - servi@s@ndf).sk!
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e*ko^nom@)ndf.s#k@

Emília Berecová - be!r*ecov%a*@n#df.s>k
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s^elig*o<va@@nd%f(.s@k
Tel: +421 32 6554 033