NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p>ro@v(a(zn^i<k(@>n>df.s#k^
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m#ez@e<s@n>d%f.)s@k>
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s!p%e(dicia)@n@d@f.>s%k)

Ján Miškech - m%isk)ec^h@<n@d@f!.)sk
Mobile: +421 902 924 455 Tel: +421 32 6554 021

Ľubomír Štefánek - ste<fa@ne%k!@ndf>.$sk
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vl>k)ovic%@*n#d%f).#sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b^ac$ho)r!ec>@ndf(.)sk^
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba^c%ik@!n^d!f>.>s>k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - se*r%v<is>@n$d#f#.s#k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e)ko$nom!@)n%df.)s%k

Emília Berecová - b#e)rec<ov(a*@n>df.(s@k#
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s#e#l%igo(va@@@nd$f.s@k*
Tel: +421 32 6554 033