NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p)rov^az$n@ik)@n@df.!s%k
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me$ze%s@nd)f.s%k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s)pedic(ia@nd%f^.$sk

Ľubomír Štefánek - s<tefa^nek@ndf<.%s*k^
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vl>kov^i(c^@#n!df.>sk^
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - ba!c#h(o*re<c@ndf(.$sk)
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Michal Maruna - s^e@r>vis@n(df).>s(k
Mobile: +421 902 924 443

Servis a opravy

Michal Maruna - se%rvi)s<@<ndf.s^k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ek)onom@@n%df*.sk

Emília Berecová - ber!e*co$va#@n%df.^s@k@
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s)e>li%g!o$v$a*@<nd@f.sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - ma!chac%ov%a!@%ndf.s%k
Tel: +421 32 6554 030