NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pro@vaz<n^i>k@(n)df).sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m^e#zes@>ndf.s^k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s$p<ed<ic#i>a@ndf.$s@k

Ľubomír Štefánek - st>efa*n@ek^@n*df@.s#k
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v$l)k#ov>ic*@n^d^f*.sk@
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - ba#c(horec<@ndf.s%k%
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba<c#ik@!nd!f.(s*k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s%e^rvi!s*@)nd!f.s(k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e>kono^m$@n@d(f.s%k!

Emília Berecová - ber@e<c@ov@a$@#nd!f.!sk
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s#e>li!g$o)v@a@%nd#f).sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m<ach<a%c$o%va@n)df.$sk
Tel: +421 32 6554 030