NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p!rovaznik@<ndf.^sk<
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m(ez>e>s!@<nd*f.)sk
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s)p>edicia@@nd<f#.<s>k(

Ján Miškech - mi)s#ke<ch@)ndf#.(s$k
Mobile: +421 902 924 455 Tel: +421 32 6554 021

Ľubomír Štefánek - s(t)e^fan>e^k@@n<df<.*sk
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v@lkov^i*c^@^ndf#.s>k*
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bac%ho*r$e^c@n)d(f.s>k@
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - b>a!ci^k@%ndf.sk@
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - ser>v*is@@n@df.%sk*
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ekon*om@nd<f#.#s^k

Emília Berecová - be@r>ecova@*ndf.sk*
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - se#li^go%va@@n)d#f.sk
Tel: +421 32 6554 033