NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p)rov!a(z$ni>k@(n>d@f.sk*
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - mez<es@<ndf!.s%k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: spe<d)icia@*ndf).s$k%

Ľubomír Štefánek - ste(fa(n<e^k@n%d#f.(sk$
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v^lk*ov@i*c@>n*d%f.sk@
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b$a^c(ho#rec)@nd@f.s>k)
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba^cik)@>n#d^f.sk)
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s(e^r#vi)s^@nd#f!.^sk$
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ekono>m%@!n^d(f(.(s%k(

Emília Berecová - b(ere*cov>a%@>n>d@f>.s$k>
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s*eligova@@nd$f@.sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - mac)h)acova@n^df.*s<k#
Tel: +421 32 6554 030