NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr$ov>aznik@$n*d^f!.sk)
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m@e@zes@@ndf(.sk)
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sp)ed!ic%ia@ndf>.sk

Ľubomír Štefánek - s%tefa*nek#@n#df.!s#k#
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vl#ko!vi!c<@@n>df.s>k
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b<ach<or$ec)@n@d)f.s<k$
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - bacik#@n!df.s@k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s$ervi#s@<ndf!.*s)k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: eko)no)m@n(d<f.^sk

Emília Berecová - bere^c!o)v>a(@n#d!f(.<s>k!
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - sel>i%gov$a@n)d$f!.sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m@a)chac*o#va>@@nd<f.sk
Tel: +421 32 6554 030