NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pro(vazni)k@n<d^f.$sk<
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me)z<es<@nd!f.!s*k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: spedici@a#@nd^f.s<k)

Ľubomír Štefánek - ste)fa^nek@<n$d<f(.#s%k%
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vlk(ovi%c@ndf@.sk<
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bac*h@or$ec@!ndf^.>s*k<
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Michal Maruna - ser!v*is#@^n$df.s^k^
Mobile: +421 902 924 443

Servis a opravy

Michal Maruna - s#erv!is)@$ndf^.)sk
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e!k<o!n$o#m@)n$df>.sk(

Emília Berecová - be*re*c*ova@n@df.sk%
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s<el(ig)o$va*@^ndf.s>k
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - ma)ch@a^c^o%va@%n$df.*sk#
Tel: +421 32 6554 030