NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pro!v(a$znik*@<n>df!.!sk#
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me>zes@ndf.sk
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sp%edi!cia^@n%d)f#.s(k

Ľubomír Štefánek - st#efanek(@ndf!.#s$k
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v>lk<ov$i!c@!nd$f.!sk@
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b$a>c$ho$rec@<n#df.*s#k
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - b$ac@i<k%@%n)df#.s$k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - ser%vis@nd>f#.sk*
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e>kon*o^m!@)ndf.(s*k

Emília Berecová - ber<e#cova)@*nd#f!.sk
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s*e>ligo)va<@nd>f.sk%
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m*a*ch^a$c^o(va@!nd(f!.sk<
Tel: +421 32 6554 030