NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr@ov%a^zn!i)k@<n<df^.*sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m#ez@es@nd<f!.sk$
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s<p>e$di^c$i>a@)n%df^.^sk>

Ľubomír Štefánek - st^ef>a#n#ek<@nd$f.sk!
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vlko#vi%c>@)n#df<.sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bach)or!ec#@ndf.(sk(
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba*c#ik@@>n%df.s(k)
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s<e#r>vis@n$df.s^k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e(ko%n#o*m@*nd>f!.sk

Emília Berecová - be#re<c^ov^a@*nd!f.$s$k)
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s^el!igov)a@!ndf<.sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m(ach(ac%o<v)a@nd@f^.^sk
Tel: +421 32 6554 030