NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p$r#ova)znik@<n(d#f!.s#k
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m^e%z%e$s(@>n<df.sk#
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sp@ed%i%cia@^nd^f*.<s@k

Ľubomír Štefánek - s>te$f%a!ne#k#@n!d@f.sk
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v#l*kov<ic@^n!df.s$k
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b^a(c^h)or*e(c@n%df.#sk#
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - b!ac@i>k@n*df!.s<k!
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - se!rvis@>n@d%f%.sk
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e)k%o^no(m@*n^df<.!s^k

Emília Berecová - b(e)r*e)c@ova@!n<d%f.^s(k*
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s^elig#ova#@>n(df*.<sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - ma^ch#a*c)ov>a)@>nd@f@.s<k
Tel: +421 32 6554 030