NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr%ovazn)ik$@nd%f.sk
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - mez>es@(n#d(f*.s%k)
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s#pedic<i#a%@nd%f*.s#k

Ľubomír Štefánek - s!tef)a@n^e#k@@ndf!.s!k!
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vlk@o$vi^c@n*df.)sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - ba)chorec@>nd@f*.sk
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba!c)i#k@%ndf.>s*k^
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - ser#vi>s)@)n)d^f*.sk(
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e$k(onom@ndf^.sk)

Emília Berecová - ber(e%co$va@*nd>f.sk
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - se#li%go)va@ndf.>s%k
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m)a#ch(aco)va@ndf@.sk
Tel: +421 32 6554 030