NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pro)v@az<ni)k)@!n%d<f.>sk)
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - mezes*@ndf(.s#k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: s!pedi$c!i)a@#n>df.sk%

Ľubomír Štefánek - st*e$fa#n$e%k>@n%d!f>.#s@k*
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vl!k$o#v^i#c@nd)f).sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b)a<chor>ec%@)n(d)f%.$sk(
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba%cik@nd)f.s<k
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - s#er@vis@(nd#f!.^sk
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e>k)o^n#om)@n^df#.s!k

Emília Berecová - bere)co)v!a^@nd#f.s!k
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - se<lig^ov>a@^n@d)f@.<sk
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m<a$cha$cova@!ndf.sk
Tel: +421 32 6554 030