NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p^rov$a>znik@nd$f.@s#k)
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m!ezes#@$n*d#f.>sk*
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sp@edic$i>a@<n)df.sk

Ľubomír Štefánek - s$te)fane(k@)ndf.(s*k#
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vlk%o$v^i^c@ndf.$s@k<
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b$a)c@h>or#e$c@n(df.)sk
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Michal Maruna - se!rv<i>s*@^nd)f<.s%k$
Mobile: +421 902 924 443

Servis a opravy

Michal Maruna - servi*s@#n$df.s>k<
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ek^ono*m@@@ndf.sk<

Emília Berecová - b%ereco!va@^n<d*f.s>k@
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - seligo#v%a@^n^d*f*.)s>k!
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - m>a*ch%aco(va)@n#df).#s@k#
Tel: +421 32 6554 030