NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr%ov^aznik>@ndf).<sk(
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me@z$es@>n<df.s(k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sp^e!dici@a$@ndf).(s)k@

Ľubomír Štefánek - s*te^f%anek@<n#d*f.s*k^
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v<l@ko#v%ic@@ndf*.s<k
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b)ach#or!ec(@nd)f%.%sk!
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - bac>ik@n^df.<s>k@
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - se$rv<is#@n<df).s@k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: ek)on^om(@n$d$f@.sk>

Emília Berecová - b^e)r>e<co>va$@>n)df.sk<
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s^e!l#igo(va<@#n!df.^s%k^
Tel: +421 32 6554 033

Andrea Macháčová - ma*c!h*a$cova@n@d@f.sk
Tel: +421 32 6554 030