NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - p$r)ov%a#zni(k%@n%df.s^k
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - me^z*es@$ndf*.sk
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: spe$di#c)ia@n(df.s*k!

Ján Miškech - m#iske)ch%@n(d@f*.$s(k%
Mobile: +421 902 924 455 Tel: +421 32 6554 021

Ľubomír Štefánek - s(tefane$k@nd)f(.@s(k
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v!lkov$ic!@!ndf<.!sk^
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b!ac(ho(r(e#c@<n<d>f!.s$k
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Poistné udalosti

Tomáš Bačík - ba*ci^k(@^n#df.sk
Mobile: +421 902 925 220

Servis a opravy

Michal Maruna - se!rv(i)s>@^n^d*f^.s$k
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e^k!ono^m^@*n%df.>sk%

Emília Berecová - ber>e$c*o(v^a*@n#df.sk
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - sel@igov#a%@ndf.s%k@
Tel: +421 32 6554 033