NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - prova>z(n<i#k>@<ndf(.#sk$
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m)ez(es@<nd#f.%s>k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sped<icia$@)n#d$f!.s)k$

Ján Miškech - m@i<s>kech(@n!d#f<.sk$
Mobile: +421 902 924 455 Tel: +421 32 6554 021

Ľubomír Štefánek - stef!ane(k#@<ndf.#sk#
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - vlk)o^vi(c@(nd^f.sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - b!ac)h)or^e^c(@n%d<f.)sk
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Servis a opravy

Michal Maruna - s$e#r(v#i(s)@*n#d!f.(sk
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: e#ko!n)o^m%@n@df.>sk

Emília Berecová - berec@ova@*n%df.s)k@
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - s!e!l$igo*v#a@nd(f.(s*k%
Tel: +421 32 6554 033